Regulamin

Data pierwszej wersji tekstu: 1 sierpnia 2015
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 1 sierpnia 2015

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony foto.jedra.pl zwanej dalej Fotoblogiem. Korzystanie z Fotobloga jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1 – Definicje

 1. Fotoblog – rozumiany jest jako cały serwis www.foto.jedra.pl, to jest wszystkie fotografie, zdjęcia, grafiki, filmy, wpisy, artykuły, recenzje oraz komentarze.
 2. Właściciel – Właścicielem Fotobloga oraz domeny foto.jedra.pl jest Marek Jędra.
 3. Administrator – Administratorem Fotobloga jest Właściciel.
 4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Fotobloga.
 5. Wpis – dowolna zamieszczona przez Właściciela treść, obejmująca między innymi zdjęcia, filmy, grafiki, artykuły, felietony, recenzje oraz komentarze.
 6. Komentarz – dowolny wpis Właściciela lub Użytkownika pod zamieszczonymi na Fotoblogu Wpisami.

2 – Zasady użytkowania Fotobloga

 1. Podstawowym celem Fotobloga jest gromadzenie wykonanych przez Właściciela zdjęć w internetowej przestrzeni publicznej oraz dyskusja na ich temat z Użytkownikami. Wszelkie komentarze Użytkowników mające charakter inny niż merytoryczny, w szczególności komentarze reklamowe, niezgodne z prawem lub naruszające prawa oraz interesy dowolnych podmiotów są zabronione.
 2. Użytkownicy Fotobloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Na Fotoblogu zabrania się zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, treści lub odnośników do treści, które:
  • są sprzeczne z prawem
  • są nieprawdziwe
  • naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, oraz zasady współżycia społecznego,
  • zawierają treści pornograficzne,
  • są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  • naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  • zawierają wirusy lub szkodliwe pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie, lub w jakimkolwiek zakresie utrudniać korzystanie z Fotobloga
  • zawierają odnośniki do innych stron www w celach reklamowych, bez uprzedniej zgody Administratora Fotobloga,
  • mogą narazić Właściciela Fotobloga lub inne podmioty na straty finansowe.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniu Regulaminu, skargi jak również wnioski o weryfikację lub usunięcie Komentarzy należy zgłaszać do Administratora, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kontakt.

3 – Zasady zamieszczania komentarzy na Fotoblogu

 1. Komentarze muszą być zgodne z tematyką komentowanego wpisu lub zdjęcia.
 2. Komentarze zamieszczone na Fotoblogu muszą być sygnowane Podpisem (imię, nazwisko lub nick) Użytkownika, który jest autorem danego komentarza oraz wymagają podania adresu mailowego w celu weryfikacji tożsamości.
 3. Podany w komentarzu adres mailowy Użytkownika nie będzie wyświetlany pod komentarzami Fotobloga i służy do celów weryfikacji Użytkownika, zabezpieczenia przed szkodliwymi robotami oraz ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem, wyłącznie w celach związanych z zamieszczonym komentarzem.
 4. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Fotobloga.
 5. Komentarze nie mogą być obraźliwe ani agresywne w stosunku do innych Użytkowników ani osób trzecich.
 6. Komentarze mogą być komentowane przez innych Użytkowników.
 7. Komentarze o charakterze reklamowym lub będące spamem będą niezwłocznie usuwane.
 8. Teksty Komentarzy powinny być zgodne z polską gramatyką i ortografią.

4 – Administrator

 1. Administrator może usuwać, zmieniać lub nie zamieszczać treści łamiących Regulamin oraz prawo bez uzasadniania decyzji i informowania o tym Użytkownika.
 2. Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, zmiany i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
 3. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego prawo lub Regulamin Fotobloga.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do blokowania adresów IP Użytkowników, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

5 – Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały znajdujące się na Fotoblogu wraz z szatą graficzną należą do Właściciela i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela, podlegając ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów lub ich dowolnej części bez uprzedniej zgody Właściciela jest zabronione.
 2. Właściciel wyraża jedynie zgodę na cytowanie w innych mediach, w tym również w mediach społecznościowych, tytułu wpisu oraz maksymalnie pierwszych 500 znaków bez spacji, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia bezpośrednio przy cytacie pełnej nazwy Fotobloga, imienia i nazwiska Właściciela Fotobloga oraz podanie odnośnika (linka) do konkretnej strony Fotobloga, z której pochodzi zaczerpnięty cytat.
 3. Zamieszczanie w dowolnych mediach, w szczególności w mediach społecznościowych, jakichkolwiek Wpisów (w tym zdjęć) z Fotobloga, bez wyraźnego oznaczenia nazwiska Właściciela oraz bez podania adresu internetowego konkretnej strony Fotobloga (z której zdjęcia te pochodzą) jest zabronione i jest traktowane jako kradzież.
 4. Właściciel dopuszcza udostępnianie na portalach społecznościowych fragmentów Wpisów Fotobloga, o ile udostępniony fragment Wpisu spełnia warunki opisane w punktach 2 i 3 niniejszego rozdziału (Prawa autorskie).
 5. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów (lub ich części) z Fotobloga w zakresie wykraczającym poza zasady opisane powyżej, każdorazowo wymagany jest kontakt z Właścicielem Fotobloga i uzyskanie pisemnej zgody w tym zakresie.


         W szczególności zabrania się:

 1. powielanie jakiejkolwiek zawartości Fotobloga, w tym również szaty graficznej i zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub materiałach drukowanych, jak również udostępniania ich osobom trzecim,
 2. zamieszczanie odsyłaczy (linków) do stron Fotobloga w sposób, utrudniający lub uniemożliwiający poznanie źródła pochodzenia materiałów,
 3. powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu na dowolnych nośnikach, materiałów znajdujących się na Fotoblogu, w tym również szaty graficznej Fotobloga.

6 – Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik może zamieszczać na Fotoblogu treści w formie komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających takich wymogów, wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich ponosi Użytkownik.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Fotoblogu ponosi Użytkownik, zwalniając tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie Właściciela Fotobloga.
 3. Z chwilą umieszczenia w komentarzach na Fotoblogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Fotobloga niewyłącznej licencji na wykorzystywanie umieszczonych treści.
 4. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika na Fotoblogu treściami i materiałami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć na własny koszt.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Fotobloga lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

7 – Odpowiedzialność Administratora i Właściciela Fotobloga

 1. Właściciel i Administrator Fotobloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  • treści oraz poglądy prezentowane przez Użytkowników,
  • skutki wykorzystania przez Użytkowników i osoby trzecie Wpisów bądź jakiejkolwiek ich części,
  • szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie,
  • konsekwencje podjętych przez Użytkowników działań na podstawie informacji zamieszczonych na Fotoblogu, włączając w to również konsekwencje finansowe.
 1. Administrator Fotobloga dołoży wszelkich starań aby publikowane na Fotoblogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie może wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez innych cytowanych autorów. Prezentowane na Fotoblogu materiały prezentują osobistą wiedzę Właściciela w danej dziedzinie, w momencie ich opublikowania.

8 – Uwagi końcowe

 1. Właściciel Fotobloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności – w tym administracyjnej, cywilnej oraz karnej – za korzystanie przez użytkowników z Fotobloga w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie. Data ostatniej aktualizacji dokumentu podana jest na jego początku.
Znajdź na stronie
JASNOŚĆ I KONTRAST

Jeżeli zajmujesz się fotografią to doskonale wiesz jak profesjonalnie skalibrować swój monitor. Jeżeli nie chcesz sobie zaprzątać głowy kalibracją, to spróbuj tak ustawić swój monitor podstawowymi “pokrętłami” jasności i kontrastu, aby odróżnić przynajmniej jedenaście stopni szarości na powyższym pasku. To pomoże ci zobaczyć znacznie więcej szczegółów na większości fotografii.

Kanał RSS - SM
© Copyright by Marek Jędra