REGULAMIN

Data pierwszej wersji tekstu: 1 sierpnia 2015
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 1 sierpnia 2015

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony foto.jedra.pl zwanej dalej Fotoblogiem. Korzystanie z Fotobloga jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1 - Definicje

 1. Fotoblog – rozumiany jest jako cały serwis www.foto.jedra.pl, to jest wszystkie fotografie, zdjęcia, grafiki, filmy, wpisy, artykuły, recenzje oraz komentarze.
 2. Właściciel – Właścicielem Fotobloga oraz domeny foto.jedra.pl jest Marek Jędra.
 3. Administrator – Administratorem Fotobloga jest Właściciel.
 4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Fotobloga.
 5. Wpis – dowolna zamieszczona przez Właściciela treść, obejmująca między innymi zdjęcia, filmy, grafiki, artykuły, felietony, recenzje oraz komentarze.
 6. Komentarz – dowolny wpis Właściciela lub Użytkownika pod zamieszczonymi na Fotoblogu Wpisami.

2 - Zasady użytkowania Fotobloga

 1. Podstawowym celem Fotobloga jest gromadzenie wykonanych przez Właściciela zdjęć w internetowej przestrzeni publicznej oraz dyskusja na ich temat z Użytkownikami. Wszelkie komentarze Użytkowników mające charakter inny niż merytoryczny, w szczególności komentarze reklamowe, niezgodne z prawem lub naruszające prawa oraz interesy dowolnych podmiotów są zabronione.
 2. Użytkownicy Fotobloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Na Fotoblogu zabrania się zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, treści lub odnośników do treści, które:
  • są sprzeczne z prawem
  • są nieprawdziwe
  • naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, oraz zasady współżycia społecznego,
  • zawierają treści pornograficzne,
  • są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  • naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  • zawierają wirusy lub szkodliwe pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie, lub w jakimkolwiek zakresie utrudniać korzystanie z Fotobloga
  • zawierają odnośniki do innych stron www w celach reklamowych, bez uprzedniej zgody Administratora Fotobloga,
  • mogą narazić Właściciela Fotobloga lub inne podmioty na straty finansowe.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniu Regulaminu, skargi jak również wnioski o weryfikację lub usunięcie Komentarzy należy zgłaszać do Administratora, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Kontakt.

3 - Zasady zamieszczania komentarzy na Fotoblogu

 1. Komentarze muszą być zgodne z tematyką komentowanego wpisu lub zdjęcia.
 2. Komentarze zamieszczone na Fotoblogu muszą być sygnowane Podpisem (imię, nazwisko lub nick) Użytkownika, który jest autorem danego komentarza oraz wymagają podania adresu mailowego w celu weryfikacji tożsamości.
 3. Podany w komentarzu adres mailowy Użytkownika nie będzie wyświetlany pod komentarzami Fotobloga i służy do celów weryfikacji Użytkownika, zabezpieczenia przed szkodliwymi robotami oraz ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem, wyłącznie w celach związanych z zamieszczonym komentarzem.
 4. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Fotobloga.
 5. Komentarze nie mogą być obraźliwe ani agresywne w stosunku do innych Użytkowników ani osób trzecich.
 6. Komentarze mogą być komentowane przez innych Użytkowników.
 7. Komentarze o charakterze reklamowym lub będące spamem będą niezwłocznie usuwane.
 8. Teksty Komentarzy powinny być zgodne z polską gramatyką i ortografią.

4 - Administrator

 1. Administrator może usuwać, zmieniać lub nie zamieszczać treści łamiących Regulamin oraz prawo bez uzasadniania decyzji i informowania o tym Użytkownika.
 2. Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, zmiany i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
 3. Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego prawo lub Regulamin Fotobloga.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do blokowania adresów IP Użytkowników, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

5 - Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały znajdujące się na Fotoblogu wraz z szatą graficzną należą do Właściciela i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela, podlegając ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów lub ich dowolnej części bez uprzedniej zgody Właściciela jest zabronione.
 2. Właściciel wyraża jedynie zgodę na cytowanie w innych mediach, w tym również w mediach społecznościowych, tytułu wpisu oraz maksymalnie pierwszych 500 znaków bez spacji, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia bezpośrednio przy cytacie pełnej nazwy Fotobloga, imienia i nazwiska Właściciela Fotobloga oraz podanie odnośnika (linka) do konkretnej strony Fotobloga, z której pochodzi zaczerpnięty cytat.
 3. Zamieszczanie w dowolnych mediach, w szczególności w mediach społecznościowych, jakichkolwiek Wpisów (w tym zdjęć) z Fotobloga, bez wyraźnego oznaczenia nazwiska Właściciela oraz bez podania adresu internetowego konkretnej strony Fotobloga (z której zdjęcia te pochodzą) jest zabronione i jest traktowane jako kradzież.
 4. Właściciel dopuszcza udostępnianie na portalach społecznościowych fragmentów Wpisów Fotobloga, za pomocą znajdujących się na Fotoblogu przycisków społecznościowych, o ile udostępniony fragment Wpisu spełnia warunki opisane w punktach 2 i 3 niniejszego rozdziału (Prawa autorskie).
 5. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów (lub ich części) z Fotobloga w zakresie wykraczającym poza zasady opisane powyżej, każdorazowo wymagany jest kontakt z Właścicielem Fotobloga i uzyskanie pisemnej zgody w tym zakresie.

W szczególności zabrania się:

 • powielanie jakiejkolwiek zawartości Fotobloga, w tym również szaty graficznej i zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub materiałach drukowanych, jak również udostępniania ich osobom trzecim,
 • zamieszczanie odsyłaczy (linków) do stron Fotobloga w sposób, utrudniający lub uniemożliwiający poznanie źródła pochodzenia materiałów,
 • powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu na dowolnych nośnikach, materiałów znajdujących się na Fotoblogu, w tym również szaty graficznej Fotobloga.

6 - Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik może zamieszczać na Fotoblogu treści w formie komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających takich wymogów, wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich ponosi Użytkownik.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Fotoblogu ponosi Użytkownik, zwalniając tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie Właściciela Fotobloga.
 3. Z chwilą umieszczenia w komentarzach na Fotoblogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Fotobloga niewyłącznej licencji na wykorzystywanie umieszczonych treści.
 4. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika na Fotoblogu treściami i materiałami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć na własny koszt.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Fotobloga lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

7 - Odpowiedzialność Administratora i Właściciela Fotobloga

 1. Właściciel i Administrator Fotobloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:

  • treści oraz poglądy prezentowane przez Użytkowników,
  • skutki wykorzystania przez Użytkowników i osoby trzecie Wpisów bądź jakiejkolwiek ich części,
  • szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie,
  • konsekwencje podjętych przez Użytkowników działań na podstawie informacji zamieszczonych na Fotoblogu, włączając w to również konsekwencje finansowe.
 2. Administrator Fotobloga dołoży wszelkich starań aby publikowane na Fotoblogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie może wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez innych cytowanych autorów. Prezentowane na Fotoblogu materiały prezentują osobistą wiedzę Właściciela w danej dziedzinie, w momencie ich opublikowania.

8 - Uwagi końcowe

  1. Właściciel Fotobloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności ? w tym administracyjnej, cywilnej oraz karnej ? za korzystanie przez użytkowników z Fotobloga w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie. Data ostatniej aktualizacji dokumentu podana jest na jego początku.

Jeżeli zajmujesz się fotografią to doskonale wiesz jak profesjonalnie skalibrować swój monitor. Jeżeli nie chcesz sobie zaprzątać głowy kalibracją, to spróbuj tak ustawić swój monitor podstawowymi „pokrętłami” jasności i kontrastu, aby odróżnić przynajmniej jedenaście stopni szarości na poniższym pasku. To pomoże ci zobaczyć znacznie więcej szczegółów na większości fotografii.

SZUKAJ NA STRONIE
SUBSKRYBUJ NOWE FOTORELACJE
Informuj mnie o nowych fotorelacjach.